Kontakt
Kontakt

ČULEN A PARTNER s.r.o.

Studená 5
821 04 Bratislava
SLOVENSKO

Telefón: +421 2 4437 3000

Mobil: 0903 - 207 829
culen@culen.sk
www.culen.sk

Oddelenie REKLAMA:
Telefón: +421 2 4437 3000
Otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 16.30

Sklad:
Studená 3, Bratislava
pondelok - piatok 9.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00

Fakturačné údaje:
ČULEN A PARTNER s.r.o.

Studená 5
821 04 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 357 61 831
IČ DPH: SK2020243984
Okresný súd Bratislava I.
Oddiel: Sro Vložka číslo 18654/B
IBAN: SK04 1100 0000 0026 2334 0406
Číslo účtu: 2623340406/1100 TATRA BANKA, a.s.